Home / Huyen Nguyen

Huyen Nguyen

Công ty in ấn tuyển dụng

  Công ty in ấn tại TPHCM tuyển dụng thường xuyên Môi trường làm việc vui vẻ, công bằng (không bè phái), thu nhập theo năng lực. Tiếp nhận đơn hàng Nhân viên kinh doanh Kế toán bán hàng Kế toán kho Thiết kế in ấn Gia công in ân …

Xem Blog